Veiligheid - grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag kent geen plaats in de voetbalwereld. Toch gebeurt het nog te vaak dat spelers, scheidsrechters of andere clubmedewerkers hier het slachtoffer van worden. De rol van de club-API is cruciaal bij de eerste opvang van slachtoffers of bij het tijdig tussenkomen in conflictsituaties. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon stelt de club in staat om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren. KFC Zwarte Leeuw wil zorg dragen voor een veilig voetbalklimaat, en de club draagt daar specifieke verantwoordelijkheden. Het is onze rol kinderen te beschermen in het voetbal op elk niveau.

 • De club heeft een beleid uitgewerkt inzake grensoverschrijdend gedrag. Dat kan je HIER vinden.
 • Daarnaast bestaan er gedragscodes die KFC Zwarte Leeuw hanteert. Die kan je HIER vinden.

 

Alle inbreuken tegen de integriteit van spelers, ouders of medewerkers kunnen gemeld worden aan de vertrouwenspersoon binnen de club, de club API (aanspreekpunt integriteit). De club API zal uiterst gepast en vertrouwelijk reageren en handelen.

 

Ethische basisprincipes:

KFC Zwarte Leeuw ondersteunt en volgt de ethische basisprincipes van de KBVB. Het volledige document kan je HIER vinden. Hieronder de tien gouden principes.

 1. We leven de toepasselijke wetgeving en de Reglementen na;
 2. We behandelen iedereen rechtvaardig, eerlijk en met respect;
 3. We zijn statutair neutraal en omarmen de diversiteit binnen onze organisatie en de samenleving;
 4. We vermijden te alle tijde belangenconflicten;
 5. We beschermen en maken correct gebruik van de middelen van de Federatie;
 6. We gaan respectvol om met vertrouwelijke informatie en beschermen de persoonsgegevens in ons beheer;
 7. We drukken ons steeds loyaal uit tegenover de pers en op social media;
 8. Onze bedrijfsvoering gebeurt op transparante wijze;
 9. We hanteren een nultolerantie ten aanzien van elke vorm van omkoping;
 10. We nemen geen deel aan gokactiviteiten en tolereren geen enkele vorm van matchfixing;

CLUB - VEILIGHEID

volgende wedstrijd

kalender

klassement

1FC Wezel Sport A2861
2E. Termien2858
3KVC Houtvenne2857
4ASV Geel2856
5KVK Wellen2853
    
9KFC Zwarte Leeuw2833
volledig klassement