KFC Zwarte Leeuw

Veiligheid - privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Raadpleeg hier de privacyverklaring van KFC Zwarte Leeuw.

PRIVACYVERKLARING 

KFC Zwarte Leeuw VZW respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via onze website, onze toepassingen Twizzit en ProSoccerData of bij registratie als aangeslotene van Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB.

1. WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?

KFC Zwarte Leeuw VZW organiseert voetbal, onder de vleugel van Voetbal Vlaanderen en de KBVB en wil elk individu de kans bieden om in het voetbal actief te zijn. Als speler, maar ook als coach, ouder, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, … We trachten een maximale spelbeleving te koppelen aan een maximale ontwikkeling, aan een kwalitatieve omkadering en aan een voetbalsport die ethiek uitademt. We geloven sterk in de sociale kracht van voetbal. De club wil laagdrempelig zijn en blijven. 

Deze Privacyverklaring gaat uit van: KFC Zwarte Leeuw VZW, met ondernemingsnummer BE 0627.083.12

De maatschappelijke zetel is aan Kruispad 3, 2310 Rijkevorsel.

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

2.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JOU?

Afhankelijk van jouw verhouding met KFC Zwarte Leeuw, verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor sommige diensten zijn bijkomende persoonsgegevens noodzakelijk. Afhankelijk van je gekozen Privacy-instellingen kunnen bijkomende persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden (zie 6)

2.1.1 ALS AANGESLOTENE

Wanneer je jezelf registreert als een aangeslotene (zoals een speler, trainer, staflid, scheidsrechter, enz.) zullen jouw (voor)naam, contactgegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, foto en geslacht/gender gevraagd worden. Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (aansluiting) die je met ons wenst aan te gaan of nodig om competities te organiseren (hetzij sportief, administratief of disciplinair), waaronder het genereren van een uniek aansluitingsnummer (wettelijke verplichting vanuit de Vlaamse Gemeenschap) teneinde een speler aan de juiste competitie en leeftijdsgroep te linken.

Om de kwaliteit van jouw persoonsgegevens te garanderen, verkiezen we deze informatie te verzamelen via eID en gegevens die je de club in de platformen Twizzit en ProSoccerData ter beschikking stelt. Door het ter beschikking stellen van deze gegevens ga je akkoord met het gebruik van deze gegevens door de club KFC Zwarte Leeuw VZW. Bij het uitlezen van de gegevens op jouw eID zullen we niet meer gegevens dan hierboven vermeld uitgelezen worden. Wanneer je toch bezwaren hebt voor het uitlezen van je eID moeten de gegevens nog steeds manueel ingevoerd worden in het systeem. De club verzamelt deze gegevens in functie van je aansluiting bij de voetbalbond en om je sportieve opvolging te verzekeren. Je wordt er niet toe verplicht bepaalde gegevens te delen.

Op regelmatige basis gebruiken we beelden van spelers in functie van onze interne communicatie of externe communicatie via website, nieuwsbrieven en sociale media. Deze beelden zijn steeds beelden van spelers tijdens een activiteit op en door de club, als aangeslotene. Er zullen geen beelden gemaakt noch gedeeld worden van activiteiten die niet gelinkt kunnen worden aan KFC Zwarte Leeuw.
Deze beelden zullen ook gemaakt worden tijdens activiteiten waar er steeds groepsbeelden worden gemaakt van aanwezigen (ouders, familieleden).
Bij aanvaarding van het interne reglement ga je hiermee akkoord. 

2.1.2 ALS GEBRUIKER VAN ÉÉN VAN ONZE TOEPASSINGEN OF DIENSTEN

Wanneer je een account creëert op één van onze toepassingen (bv. Twizzit of ProSoccerData) moet je een e-mailadres en paswoord opgeven en vragen we accountinformatie op waaronder (voor)naam en geboortedatum. Daarnaast kan je nog optionele gegevens ingeven. Bijkomende informatie, zoals een profielfoto, is optioneel. De informatie die wordt verzameld op de website of één van onze toepassingen zal voornamelijk afhangen van de toestemming die je geeft als gebruiker. Bijgevolg kan je deze toestemming ook altijd intrekken indien je niet langer wenst dat wij jouw gegevens verzamelen en verwerken. Let echter op dat sommige informatie vereist is als je gebruik wil maken van bepaalde diensten en toepassingen die we aanbieden. Je kan je ten alle tijde uitschrijven uit elke applicatie die we gebruiken.


2.2 COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN

Naast bovenvermelde informatie gebruiken we cookies en gelijkaardige technologieën, desgevallend van derde partijen, ter beveiliging van onze systemen, om het gebruik van onze diensten te meten of om jouw ervaring op onze systemen te optimaliseren. Google Analytics is een externe service die door ons wordt gebruikt. Door cookies te gebruiken, verzamelt en bewaart Google Analytics gegevens zoals bezoektijd, bezochte pagina's, tijd doorgebracht op elke pagina van de KBVB, het internetprotocoladres en het type besturingssysteem dat wordt gebruikt in de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website (voor meer informatie zie www.google.com/policies/privacy/partners/). Door een browser-plug-in (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) van Google te gebruiken, kunt u zich afmelden voor Google Analytics. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen alvorens cookies worden geactiveerd.


2.3 GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In het kader van onze werking als sportfederatie verzamelen en verwerken wij uiteraard heel wat persoonsgegevens van kinderen. Om deze reden vragen wij bij aansluiting op de club de contactgegevens van één van de ouders of voogd op te geven om indien nodig de ouderlijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen te kunnen verkrijgen. Aangezien we deze ouderlijke toestemming niet kunnen verkrijgen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je je registreert op één van onze platformen, zijn deze systemen niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.


3. WAAROM GEBRUIKEN WE JOUW GEGEVENS?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden

 • De verwerking van jouw aansluiting als lid van Voetbal Vlaanderen en/of KBVB;
 • De verwerking van jouw lidmaatschap van een (fan)club, transfers, activiteiten als speler of trainer, inclusief disciplinaire beslissingen;
 • De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn van blessures opgelopen als aangeslotene;
 • Het versturen van uitnodigingen voor talentdetectiedagen, trainersopleidingen of sportieve begeleiding;
 • De verwerking van jouw registratie op onze website of één van onze toepassingen;
 • De voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst (aansluiting) die je met ons bent aangegaan;
 • Om via studies, testen en statistieken de ontwikkeling van onze spelers op te volgen;
 • Om algemene informatie over ons en rechtstreekse communicatie over jouw wedstrijden (bv. afgelastingen of locatiegegevens) te bezorgen;
 • Om de planningen van wedstrijden, trainingen en evenementen te communiceren.
 • Om jouw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. automatische login, cookies);
 • Om technische problemen in onze platformen te detecteren;
 • Om jouw gebruik in onze platformen te monitoren;
 • Wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, dewelke wij steeds afwegen tegen jouw recht op privacy.
 • Het informeren over de activiteiten binnen de club (e.g. nieuwsbrieven waarop iedereen zich altijd kan uitschrijven).

Mits toestemming verzamelen wij jouw persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Het tonen van jouw spelersstatistieken op onze platformen;
 • Gebruikers van onze platformen een persoonlijke ervaring te geven met gepersonaliseerde berichtgeving, al dan niet via profilering en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, gedrag op sociale media;
 • Commerciële acties van onze partners.

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW INFORMATIE?

Wij delen jouw persoonsgegevens met onze staffleden voor zover als nodig voor de uitvoering van onze diensten. We beheren het aantal van gebruikers van onze systemen zeer nauwgezet waardoor enkel de staffleden die de gegevens nodig hebben om de werking te garanderen ook effectief toegang hebben tot deze gegevens.

Wij trachten jouw persoonsgegevens te pseudonomiseren of te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

 • Aan de verbonden organisaties, namelijk de KBVB en Voetbal Vlaanderen.
 • Er een wettelijke verplichting is;
 • Publiek beschikbare gegevens (bv. wedstrijdbladen) aan KBVB en Voetbal Vlaanderen;
 • Indien nodig voor onze dienstverlening (bv. bij de verkoop van tickets) of ingeval van gerechtvaardigd belang (bv. de organisatie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad), waarbij jouw fundamenteel recht op privacy steeds zal worden afgewogen

Enkel mits jouw toestemming kunnen wij jouw gegevens delen met onze partners voor commerciële acties.

5. HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?

Wij stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Verschillende functies binnen KFC Zwarte Leeuw VZW zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze infrastructuur en systemen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Gebruikers en medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. 

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren of andere partners) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

6. JOUW VOORKEUREN

Je hebt de mogelijk je ten alle tijde uit te schrijven op onze platformen en op onze nieuwsbrieven. 

Aan de hand van jouw instellingen en je ingevoerde gegevens beslis je zelf welke informatie we van je mogen verzamelen. Zo zullen we nooit statistieken publiceren of gegevens doorgeven aan derden voor commerciële acties zonder jouw toestemming. Indien dit toch het geval is, gelieve ons onmiddellijk te contacteren zodat we jouw of onze instellingen kunnen aanpassen.

7. WAT ZIJN JOUW RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITVOEREN?

7.1 RECHT OP INZAGE, OVERDRAAGBAARHEID EN RECHTZETTING VAN JOUW GEGEVENS

De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden. Je doet dit door een verzoek in te dienen bij onze GC:

E-mail: wimverdonck456@hotmail.com

Tel: +32 (0)486 51 30 94

KFC Zwarte Leeuw VZW, Kruispad 3, 2310 Rijkevorsel

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Wij zullen jouw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren, via contact@apd-gba.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

7.2 RECHT OP VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen via bovenstaande contactgegevens. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Zo moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken indien je wenst deel te nemen aan georganiseerd voetbal. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien in onze platformen de mogelijkheid om jouw gegevens te updaten.

7.3 RECHT OP VERZET

7.3.1 RECHT OP VERZET TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt dit doen door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheden in commerciële e-mails.

7.3.2 RECHT OP VERZET OM AFGEBEELD TE WORDEN

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het afgebeeld worden op één van onze digitale kanalen. Gebruik hiervoor bovenstaande contactgegevens. Als lid van KFC Zwarte Leeuw verbindt je je ertoe dat we beelden mogen gebruiken op onze kanalen. Wil je dat niet kan je expliciet verzoeken om dit niet te doen.

8. HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?

Wij verbinden ons ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Zo maken wij een duidelijk onderscheid in contactgegevens, sportieve gegevens, medische gegevens, disciplinaire gegevens of gebruikersgedrag. Wij houden ons te allen tijde aan de bewaartermijnen zoals bepaald in het Bondsreglement of zoals gecommuniceerd in de gebruiksvoorwaarden van onze applicaties. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

9. HOE MOET JE ONS CONTACTEREN?

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren:

E-mail: wimverdonck456@hotmail.com

Tel: +32 (0)486 51 30 94

KFC Zwarte Leeuw VZW, Kruispad 3, 2310 Rijkevorsel

10. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Bij belangrijke wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen we je informeren. We zullen onze privacyverklaring actualiseren wanneer nodig. We raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken.

CLUB - VEILIGHEID

klassement

1E. Termien A1740
2K. Berg en Dal VV1739
3Zepperen-Brustem A1733
4ASV Geel1728
5KFC Turnhout1727
klassement eerste elftal
1KFC Grobbendonk1747
2KFC Wechelderzande1743
3St. Jozef1735
4KFC St. Mart. Halle1731
5KFC Zwarte Leeuw B1730
klassement futures