KFC Zwarte Leeuw

SPORTIEF - Info sportongeval

 

Sportongeval – Verzekering

1.    Algemene Principes

Spelers die aangesloten zijn bij de club (die hun lidgeld hebben betaald) en vrijwilligers (opgenomen in de lijst van effectieve leden) aangesloten bij KVVV zijn via de KBVB verzekerd voor lichamelijke letsels en schade veroorzaakt een derden.

Wat houdt de verzekering in?

 • Kostprijs : inbegrepen in lidgeld.
 • Dekt kwetsuren die uit voetbalactiviteiten voortkomen.
 • Zal volgens de modaliteiten voorzien in het reglement tegemoetkomen in het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten enerzijds, en de tussenkomst van het ziekenfonds anderzijds, met aftrek van € 10,70 voor administratiekosten. Dit betekent bv. dat voor de hospitalisatiekosten de opleg voor een eenpersoonskamer en de eventuele meerprijs die de artsen voor hun prestaties vragen niet worden terugbetaald.

Belangrijk om weten is dat de verzekering tussenkomt in kosten voor kine- en fysiotherapie indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft, FSF hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler minstens 15 dagen voetbal onbekwaam is.

2.    Procedure

2.1  Aangifte van het ongeval

 Vraag een aangiftedossier bij je ploegafgevaardigde of de club GC. Een aangiftedossier bestaat uit 3 documenten :

 1. Informatie over tegemoetkomingen
 2. Inlichtingenformulier speler
 3. Aangifteformulier (voor- en achterzijde)

Een geneesheer vult de rubriek Medisch Getuigschrift in (keerzijde aangifteformulier).

Belangrijk :

 • Indien kiné noodzakelijk is, let erop dat punt 4 van aangifte door geneesheer wordt ingevuld.
 • Er wordt geen kiné terugbetaald indien hiervoor geen voorafgaandelijke toestemming is gegeven.
 • Kleefbriefje ziekenfonds aanbrengen op voorzijde aangifteformulier.
 • Ouder of speler hoeft verder niets in te vullen op deze formulieren.
 • Vul inlichtingsformulier speler volledig i:  Duidt daarbij aan wanneer (wedstrijd, training) en waar (thuiswedstrijd, verplaatsing, welke ploeg/wedstrijd) het ongeval gebeurde en geef een bondige beschrijving. Ook op dit formulier een kleefbriefje ziekenfonds kleven.
 • Bezorg alle documenten TIJDIG aan de clubverantwoordelijke / GC:
  Wim Verdonck, Hoek 34 bus 301,2310 Rijkevorsel - 0486/51 30 94 - wimverdonck456@hotmail.com

De verantwoordelijke stuurt aangiftes door naar KBVB.

 

2.2  Nuttige links

 Je kan het formulier voor het indienen van een sportongeval hier ook downloaden: https://www.voetbalvlaanderen.be/club/verzekering

Procedure sportongeval CM: https://www.cm.be/wat-te-doen/ziekte-ongeval/ongeval/soorten-ongevallen/sportongeval

Procedure sportongeval OZ: https://www.oz.be/gezondheid/wat-te-doen-bij/ongevallen/sportongeval

 

2.3  Tijdens de blessureperiode

 • De KBVB stuurt een ontvangstbewijs naar de club. Het luik “Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting” wordt aan de speler overgemaakt.
 • Tijdens de ziekteperiode moet speler zijn dokterskosten, apotheekkosten, ziekenhuiskosten, … bij de mutualiteit indienen. Bij de mutualiteit moet een gedetailleerde staat van onkosten gevraagd worden. In de praktijk volstaan de originele terugbetalingsoverzichten zoals die door de meeste mutualiteiten automatisch opgemaakt worden. Op deze overzichten moet duidelijk aangeduid worden welke kosten betrekking hebben op het ongeval.
 • Bewaar de facturen van de (ziekenhuis)kosten.
 • Als de speler kiné moet volgen, moet daarvoor toestemming gegeven worden door KBVBopdat de kosten worden terugbetaald. In de praktijk zal de behandelende geneesheer reeds bij de ongevalaangifte aanduiden of dit nodig is. De KBVB zal dan een goedkeuring geven over het aantal beurten en de datum vanaf wanneer de toelating gegeven wordt. Indien de geneesheer geen kiné heeft voorzien en dit achteraf toch nodig blijkt, moet bij de geneesheer een medische verklaring gevraagd worden.
 • Het is belangrijk dat de behandelende kinesist de datum(s) vanaf wanneer kine is toegestaan ook als dusdanig op zijn prestatielijst invult (ook al is de behandeling in de praktijk vroeger gestart). Elke kiné beurt na het hervatten van het voetballen zal niet terugbetaald worden.

2.4  Genezenverklaring

 • De ontvangen formulieren “Genezingsverklaring KBVB” moeten door eengeneesheer ingevuld worden met aanduiding van de datum van genezingverklaring en/of datum waarop het voetballen mag hervat worden.
 • Deze formulieren moeten aan de verantwoordelijke verzekeringsaangifte bezorgd worden.
 • Een speler mag pas terug beginnen voetballen als hij of zijn volledig genezen is verklaard door de behandelende arts.

2.5  Terugbetaling

 • Verantwoordelijke van de club (GC), zal de gedetailleerde staat van onkosten en de genezingsverklaring naar KBVB opsturen.
 • KBVB stuurt kwijtschrift naar de club met detail van de tegemoetkoming.
 • Tegemoetkoming wordt doorgestort aan de speler.

 

2.6  Extra info

 • Bij een langdurige kwetsuur kan een tussentijdse staat van onkosten opgestuurd worden naar KBVB voor terugbetaling.
 • Herbegin niet te voetballen voor alle behandelingen zijn gestopt en je getuigschrift van genezing is teruggestuurd. Er zal immers geen terugbetaling meer gebeuren door de verzekering voor medische kosten na die datum.
 • Contacteer in geval van twijfel uw trainer, afgevaardigde of GC van de club.

 

3.    Nuttige telefoonnummers

Clubdokters:

 • Dr. Govaerts Marc, Emiel Van Roeystraat 4 te 2310 Rijkevorsel. 03 314 74 50.

Clubkinesisten:

 • Gert Wertelaers, Antwerpsesteenweg 292, 2390 Westmalle. +32 477095045
 • Goris Eric, P. Wabbeslaan 26 te 2960 Sint Lenaarts, Brecht. 03/313 98 93.
 • Goris Jill, P. Wabbeslaan 26 te 2960 Sint Lenaarts, Brecht. 03/313 98 93.
 • Bogaerts Ann, Sint Lenaartsesteenweg 51 te 2310 Rijkevosel. 03/314 95 47.

Spoeddiensten:

 • AZ Sint Jozef, Stwg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout. 014/44 41 11.
 • St. Elisabethziekenhuis, Rubensstraat 166 te 2300 Turnhout. 014/40 60 11.
 • AZ Sint Jozef Malle, Oude Liersebaan te Sint Antonius-Zoersel. 03/380 20 80.

Apothekers:

 • Goed, Hoek 16 te 2310 Rijkevorsel. 03/314 62 25.
 • De Schrijver, Dorp 24 te 2310 Rijkevorsel. 03/314 60 38.

 

4.    AED

De defibrillator (AED) staat in het jeugdlokaal (naast de kleedkamers van de jeugd) en hangt onmiddellijk achter de deur aan de rechterkant.

 

5.    VERBANDKOFFER – DRAAGBERRIE  -SPALKEN

 • 1 verbandkoffer bevindt zich in de kantine (thv scorebord jeugd achter de toog).
 • 1 verbandkoffer bevindt zich in de gang ter hoogte van het secretariaat.
 • 1 draagberrie bevindt zich in de gang van de jeugdkleedkamers (thv kleedkamer 5)
 • 1 draagberrie bevindt zich in de kantine (thv de kasten)
 • Spalken bevinden zich in de gang ter hoogte van het secretariaat (in de kast).

 

 Deze procedure kan je hier downloaden.

 

SPORTIEF

klassement

1E. Termien A1740
2K. Berg en Dal VV1739
3Zepperen-Brustem A1733
4ASV Geel1728
5KFC Turnhout1727
klassement eerste elftal
1KFC Grobbendonk1747
2KFC Wechelderzande1743
3St. Jozef1735
4KFC St. Mart. Halle1731
5KFC Zwarte Leeuw B1730
klassement futures