COVID19 - UPDATES

Leeuwen, Leeuwinnen,

Turbulente tijden, dagelijks wijzigende maatregelen en instructies. We willen jullie hier een overzicht geven van de maatregelen die voor onze gemeente gelden aangevuld met maatregelen uit de sportspecifieke sector voor onze regio (KBVB en Voetbal Vlaanderen = die worden apart aangegeven). Daarbij geven we een overzicht van de vertaling van deze maatregelen in onze club.

We volgen alles op de voet, zijn constant in overleg met verschillende instanties om zo kort mogelijk op de bal te spelen en zo realistisch en haalbaar mogelijk te kunnen blijven werken. Als er updates zijn, kan je ze hier lezen.
Dit is een overzicht van de maatregelen zoals die vastgelegd zijn op 28/09/2020. 

 ALGEMENE SPORTMAATREGELEN (overheid, provincie & gemeente):

- Iedereen in Rijkevorsel vanaf 12 jaar moet een mondneusmasker bij zich hebben, ook als je gaat sporten.
- Iedereen in Rijkevorsel vanaf 12 jaar is verplicht om een mondneusmasker op te zetten in openbare ruimtes en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. In alle indoor sportinfrastructuur in Rijkevorsel is het dragen van een mondneusmasker vanaf 12 jaar verplicht als men niet aan het sporten is (ook als men stilstaat).
- De afstand van 1.5 meter zowel indoor als outdoor moet ten alle tijden steeds gerespecteerd worden.
- Registratieplicht van contactgegevens van ALLE deelnemers tijdens het sporten en voor ALLE supporters en vrijwilligers. De verantwoordelijkheid van de registraties ligt bij de sportverenigingen.
- Sportclubs met een eigen cafetaria volgen het horecaprotocol.
- Voor sporten in georganiseerd verband, bijvoorbeeld clubverband, gelden de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen.
- Sporten is toegestaan in groepen met maximum 50 personen.
- Er wordt gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke (18+) die waakt over de correcte naleving van de maatregelen.

WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR ONZE CLUB (Zwarte Leeuw): maatregelen hierboven blijven uiteraard van kracht

U6 tot en met U12:
- Trainingen in maximale groepen van 50.
- Er kunnen wedstrijden worden gespeeld.

U13 tot en met U17:
- Trainingen in maximale groepen van 50.
- Er kunnen wedstrijden worden gespeeld.

U21 - Gewestelijke Reserven - Nationale Reserven - Eerste Elftal dames - Eerste Elftal heren:
- Trainingen in maximale groepen van 50.
- Er kunnen wedstrijden worden gespeeld.

TOESCHOUWERS WEDSTRIJDEN EERSTE ELFTAL en JEUGD:
- Maxumum 400 toeschouwers / supporters / bezoekers kunnen aanwezig zijn op de club (exclusief spelers, begeleiders en actieve medewerkers). 
- REGISTRATIEPLICHT voor ELKE toeschouwer. Verantwoordelijkheid ligt bij de sportvereniging.
- CORONA Stewards worden voorzien tijdens sportwedstrijden met publiek. Deze stewards zorgen ervoor dat iedereen zich aan de maatregelen houdt.

TOESCHOUWERS TRAININGEN:
- Geen toeschouwers toegelaten. Ophalen spelertjes kan wel. Let op de mondmaskerplicht. We vragen het breng- en ophaalmoment zo kort mogelijk te houden.

MONDNEUSMASKER:  
- Mondneusmaskerplicht voor alle spelers, vrijwilligers, supporters, bezoekers, trainers en begeleiders (+12 jaar = vanaf U13). Ook als je stilstaat of neerzit, niet als je drinkt of eet in de daarvoor voorziene zones én neerzit. 
- Trainers en begeleiders mogen hun mondneusmasker afzetten tijdens de trainingen en wedstrijden als ze 1,5m afstand houden van de andere begeleiders en sporters. Kan dit niet moet het mondneusmasker gedragen worden. 
- Speler, trainers en begeleiders van dezelfde sportbubbel hoeven geen mondneusmasker te dragen in de kleedkamer en op weg van de kleedkamer naar het veld (en terug). 
- Onderhoudsvrijwilligers & terreinverzorgers mogen tijdens het uitoefenen van intensieve activiteiten hun mondneusmasker afzetten als ze de social distance respecteren.

GEBRUIK KLEEDKAMERS:
- Wedstrijden: het gebruik van kleedkamers kan (omkleden en douchen) onder strenge en geldende voorwaarden: geen twee teams in dezelfde kleedkamer, geen overlappend gebruik, respecteren social distance en hygiënemaatregelen na ELK gebruik voor het eigen team en de tegenstrever. De geldende maatregelen hangen uit in elke kleedkamer.
- Trainingen: er wordt NIET gedoucht na de training. Kleedkamers worden zo kort mogelijk gebruikt om materiaal te zetten of voetbalschoenen aan te doen. Niet om om te kleden. Hou voldoende afstand. We willen het risico zo beperkt mogelijk houden. Eventuele besprekingen gebeuren op het veld, niet in de kleedkamer.
- Zorg ervoor dat de kleedkamer hygiënisch wordt gereinigd na ELK gebruik. Ook al is ze enkel gebruikt om materialen weg te zetten. Dit is zeer belangrijk.

EXTRA:
- Bij ziektesymptomen komt niemand sporten of een andere activiteit uitoefenen op de club.
- Registratie-verplchting niet-wedstrijddagen: voor IEDEREEN die de club betreedt. Spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers, ... iedereen.
- Registratie-verplichting wedstrijddagen: Spelers, trainers en begeleiders die op de officiële wedstrijdbladen staan, moeten zich niet registreren. Hun gegevens hebben we via de wedstrijdbladen. Dit geldt enkel op wedstrijddagen! 
- Registratie-algemeen: De club moet deze gegevens 14 kalenderdagen beschikbaar houden voor de overheid voor eventuele contact-tracing. De club doet hier zelf niets mee en verwijdert de registraties na 14 kalenderdagen. Registreren kan bij binnenkomt op de club of thuis. Registreren is verplicht per persoon per dag. Als je per dag meerdere malen op de club komt hoef je je maar één keer te registreren. Je kan de info ook terugvinden op onze website (COVID)19 menu, pagina bezoekersregistratie). 
- Indien kantine en Leeuwenbar geopend zijn volgen die het horeca-protocol. Dat wil op dit moment zeggen bubbels per tafel (maximum 10 personen). Er wordt zittend geconsumeerd. Indien de kantine wordt uitgebaat door meer dan één persoon wordt er opgediend en kan je NIET bestellen aan de toog. Dat kan enkel als de kantine wordt uitgebaat door één persoon en mits de afstandsregels met andere mensen die bestellen te bewaren.
- Onze trainers hebben een hygiëne pakket om de handen van alle spelers te ontsmetten voor en na de training en om alle gebruikte materialen te desinfecteren. Op de club hangen vaste dispensers met desinfecterende handgel zodat iedereen bij binnenkomst in de accommodatie zijn of haar handen kan (moet) ontsmetten en dit ook op regelmatige basis kan herhalen.
- Het LEEUWENPLAN (website COVID-19 menu) geeft de looprichting en high density zones in de accommodatie aan.
- We geven alle spelers het advies voor trainingen en wedstrijden hun eigen gevulde drinkenbus mee te brengen. De club kan water en wegwerpbare bekers voorzien voor wie dit niet bij zich heeft.
- Het gebruik van de velden voor trainingen wordt zo veel mogelijk gespreid om te hoge densiteit op de terreinen te voorkomen. 

NUTTIGE KORTE INFO VOOR ONZE TEGENSTANDERS:
- Volg de instructies op onze club.
- Zorg voor een goede handhygiëne.
- Volg de mondneusmasker-plicht en instructies.
- Lees de instructies op de website voor je een leuk wedstrijdje komt spelen op onze club. 

WAT TE DOEN BIJ EEN COVID-19 BESMETTING:
- Is er een speler of speelster die zich laat testen o.w.v. symptomen COVID-19: speler traint of speelt niet tot resultaat van de test gekend is. Huisarts beslist of bijkomende testen bij teamgenoten nodig is. Ouders van de geteste speler of speelster verwittigd de trainer, trainer verwittigd spelers en ouders.
- Test de speler of speelster positief, gaat hij of zij in quarantaine (art bepaalt de verdere procedure voor deze speler, speelster of het team). Test de speler of speelster negatief, kan hij of zij de voetbalactiviteiten hervatten.
- Moet het hele team zich laten testen speelt noch traint dit team tot de resultaten gekend zijn. Dit kan er dus toe leiden dat een wedstrijd moet worden verplaatst.

We willen kost wat kost onze Leeuwen en Leeuwinnen leuke voetbalmomenten blijven geven en ze beter dan ooit klaarstomen voor een knalseizoen. We vragen daarom de maatregelen zeer nauwgezet en met gezond verstand te volgen. Dit vraagt een inspanning van onze allemaal. Indien er controle is door gemeentelijke of overheidsdiensten en je wordt beboet voor het niet naleven van de maatregelen is dit een persoonlijke boete, niet voor de club.

We moeten dit met zijn allen doen, met zijn allen aanpakken Daarom vinden jullie op de website ook een IK-HEB-GOEDE-RAAD formulier. Laat ons daar jullie suggesties of voorstellen weten. En hey, als je vindt dat het goed loopt kan je het daar ook even kwijt. Een hart onder de riem kan nooit kwaad ;-).

KOMAAN LEEUWEN!

COVID-19

volgende wedstrijd

    -    
K.FC.Zwarte Leeuw - K.FC.Diest
03/10/2020 - 19:30

kalender

klassement

1F.C. Esperanza Pelt 26
2FC.Berlaar-Heikant 24
2K.FC.Zwarte Leeuw 24
4K.AC.Betekom A23
4K.FC Turnhout 23
    
2K.FC.Zwarte Leeuw 24
volledig klassement