COVID19 - UPDATES

Leeuwen, Leeuwinnen,

Turbulente tijden, dagelijks wijzigende maatregelen en instructies. We willen jullie hier een overzicht geven van de maatregelen die voor onze gemeente gelden aangevuld met maatregelen uit de sportspecifieke sector voor onze regio (KBVB en Voetbal Vlaanderen = die worden apart aangegeven). Daarbij geven we een overzicht van de vertaling van deze maatregelen in onze club.

We volgen alles op de voet, zijn constant in overleg met verschillende instanties om zo kort mogelijk op de bal te spelen en zo realistisch en haalbaar mogelijk te kunnen blijven werken. Als er updates zijn, kan je ze hier lezen.
Dit is een overzicht van de maatregelen zoals die vastgelegd zijn op 08/03/2021.

 ALGEMENE SPORTMAATREGELEN (overheid, provincie & gemeente):

- Iedereen in Rijkevorsel vanaf 12 jaar moet een mondneusmasker bij zich hebben, ook als je gaat sporten.
- Iedereen in Rijkevorsel vanaf 12 jaar is verplicht om een mondneusmasker op te zetten in openbare ruimtes en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. In alle indoor sportinfrastructuur in Rijkevorsel is het dragen van een mondneusmasker vanaf 12 jaar verplicht als men niet aan het sporten is (ook als men stilstaat).
- De afstand van 1.5 meter zowel indoor als outdoor moet ten alle tijden steeds gerespecteerd worden.
- Registratieplicht van contactgegevens van ALLE deelnemers tijdens het sporten en voor ALLE supporters en vrijwilligers. De verantwoordelijkheid van de registraties ligt bij de sportverenigingen.
- Voor sporten in georganiseerd verband, bijvoorbeeld clubverband, gelden de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen.
- Er wordt gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke (18+) die waakt over de correcte naleving van de maatregelen.

WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR ONZE CLUB (Zwarte Leeuw): maatregelen hierboven blijven uiteraard van kracht

ALGEMEEN:
- Registratie moet door iedereen bij elk bezoek gebeuren. Spelers en begeleiders zijn geregistreerd via TWIZZIT als TWIZZIT up-to-date is. Is Twizzit niet up-to-date MOET je je registreren via de QR codes op lokaties.
- Begeleiders mogen GEEN twee bubbels tegelijk begeleiden. Achter elkaar kan wel. Er wordt gevraagd dat zo veel mogelijk te beperken tot het eigen team.
- Er mogen meerdere begeleiders per team aanwezig zijn als dit strikt noodzakelijk is en sporttechnisch of pedagogisch verantwoord kan worden. 
- Bubbels moeten hetzelfde blijven. Spelers mogen niet onderling gewisseld worden.
- Het dragen van een mondmasker door de begeleider is verplicht, ook tijdens de training.
- Begeleiders waarborgen de social distance. 

U6 tot en met U13:
- Trainingen kunnen doorgaan, in maximale bubbels van 25. Coach niet inbegrepen.
- Geen wedstrijden. Wedstrijden kunnen enkel binnen de eigen bubbel van 25.

U15 tot en met U17:
- Trainingen kunnen doorgaan, in maximale bubbels van 10. Coach niet inbegrepen.
- Geen wedstrijden. Wedstrijden kunnen enkel binnen de eigen bubbel van 10.

U21 - Gewestelijke Reserven - Nationale Reserven - Eerste Elftal dames - Eerste Elftal heren:
- Trainingen in maximale groepen van 10 (inclusief begeleider).
- De gemeente Rijkevorsel adviseert deze groepen gedurende de hele periode van beperking hetzelfde te houden.
- Geen wedstrijden.

TOESCHOUWERS WEDSTRIJDEN EERSTE ELFTAL en JEUGD:
- Bij jeugdwedstrijden mag er één supporter / begeleider (gezinslid) per speler op de club aanwezig zijn.
- REGISTRATIEPLICHT voor ELKE toeschouwer. Verantwoordelijkheid ligt bij de sportvereniging.
- CORONA Stewards worden voorzien tijdens sportwedstrijden met publiek. Deze stewards zorgen ervoor dat iedereen zich aan de maatregelen houdt.

TOESCHOUWERS TRAININGEN:
- GEEN toeschouwers toegelaten. Brengen en ophalen spelertjes kan wel. Let op de mondmaskerplicht. We vragen het breng- en ophaalmoment zo kort mogelijk te houden.

MONDNEUSMASKER:  
- Mondneusmaskerplicht voor alle spelers, vrijwilligers, supporters, bezoekers, trainers en begeleiders (+12 jaar = vanaf U13). Ook als je stilstaat of neerzit, niet als je drinkt of eet in de daarvoor voorziene zones én neerzit. 

GEBRUIK KLEEDKAMERS:
- GEEN gebruik van de kleedkamers. Het gebruik van de kleedkamers kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden die worden bepaald door de club: na modderpartijen, uitzonderlijke regenval, ... De douches gebruiken kan niet. Elke kleedkamer heeft een indicatie hoeveel mensen er maximum tegelijkertijd in de kleedkamer mogen zijn met inachtname van de standaard hygiëne maatregelen. 

EXTRA:
- Bij ziektesymptomen komt niemand sporten of een andere activiteit uitoefenen op de club.
- Registratie-verplchting niet-wedstrijddagen: voor IEDEREEN die de club betreedt. Spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers, ... iedereen.
- Registratie-verplichting wedstrijddagen: Spelers, trainers en begeleiders die op de officiële wedstrijdbladen staan, moeten zich niet registreren. Hun gegevens hebben we via de wedstrijdbladen. Dit geldt enkel op wedstrijddagen! 
- Registratie-algemeen: De club moet deze gegevens 14 kalenderdagen beschikbaar houden voor de overheid voor eventuele contact-tracing. De club doet hier zelf niets mee en verwijdert de registraties na 14 kalenderdagen. Registreren kan bij binnenkomt op de club of thuis. Registreren is verplicht per persoon per dag. Als je per dag meerdere malen op de club komt hoef je je maar één keer te registreren. Je kan de info ook terugvinden op onze website (COVID)19 menu, pagina bezoekersregistratie). 
- Indien kantine en Leeuwenbar geopend zijn volgen die het horeca-protocol. Dat wil op dit moment zeggen bubbels per tafel (maximum 4 personen per tafel, als er meerdere personen per tafel zitten kan dat alleen als die mensen ook onder hetzelfde dak wonen). Er wordt zittend geconsumeerd. Indien de kantine wordt uitgebaat door meer dan één persoon wordt er opgediend en kan je NIET bestellen aan de toog. Dat kan enkel als de kantine wordt uitgebaat door één persoon en mits de afstandsregels met andere mensen die bestellen te bewaren. Stoelen noch tafels worden verschoven.
- Onze trainers hebben een hygiëne pakket om de handen van alle spelers te ontsmetten voor en na de training en om alle gebruikte materialen te desinfecteren. Op de club hangen vaste dispensers met desinfecterende handgel zodat iedereen bij binnenkomst in de accommodatie zijn of haar handen kan (moet) ontsmetten en dit ook op regelmatige basis kan herhalen.
- Het LEEUWENPLAN (website COVID-19 menu) geeft de looprichting en high density zones in de accommodatie aan.
- We geven alle spelers het advies voor trainingen en wedstrijden hun eigen gevulde drinkenbus mee te brengen. De club kan water en wegwerpbare bekers voorzien voor wie dit niet bij zich heeft.
- Het gebruik van de velden voor trainingen wordt zo veel mogelijk gespreid om te hoge densiteit op de terreinen te voorkomen. 
- Carpoolen NIET TOEGELATEN.

NUTTIGE KORTE INFO VOOR ONZE TEGENSTANDERS:
- Volg de instructies op onze club.
- Zorg voor een goede handhygiëne.
- Volg de mondneusmasker-plicht en instructies.
- Lees de instructies op de website voor je een leuk wedstrijdje komt spelen op onze club. 

WAT TE DOEN BIJ EEN COVID-19 BESMETTING:
- Is er een speler of speelster die zich laat testen o.w.v. symptomen COVID-19: speler traint of speelt niet tot resultaat van de test gekend is. Huisarts beslist of bijkomende testen bij teamgenoten nodig is. Ouders van de geteste speler of speelster verwittigd de trainer, trainer verwittigd spelers en ouders.
- Test de speler of speelster positief, gaat hij of zij in quarantaine (art bepaalt de verdere procedure voor deze speler, speelster of het team). Test de speler of speelster negatief, kan hij of zij de voetbalactiviteiten hervatten.
- Moet het hele team zich laten testen speelt noch traint dit team tot de resultaten gekend zijn. Dit kan er dus toe leiden dat een wedstrijd moet worden verplaatst.

We willen kost wat kost onze Leeuwen en Leeuwinnen leuke voetbalmomenten blijven geven en ze beter dan ooit klaarstomen voor een knalseizoen. We vragen daarom de maatregelen zeer nauwgezet en met gezond verstand te volgen. Dit vraagt een inspanning van onze allemaal. Indien er controle is door gemeentelijke of overheidsdiensten en je wordt beboet voor het niet naleven van de maatregelen is dit een persoonlijke boete, niet voor de club.

We moeten dit met zijn allen doen, met zijn allen aanpakken Daarom vinden jullie op de website ook een IK-HEB-GOEDE-RAAD formulier. Laat ons daar jullie suggesties of voorstellen weten. En hey, als je vindt dat het goed loopt kan je het daar ook even kwijt. Een hart onder de riem kan nooit kwaad ;-).

KOMAAN LEEUWEN!

COVID-19

volgende wedstrijd

    -    
K.FC.Lille - K.FC.Zwarte Leeuw
18/04/2021 - 15:00

kalender

klassement

1K.FC.Nijlen 49
1K.AC.Betekom A49
2F.C. Esperanza Pelt 36
3FC.Berlaar-Heikant 48
4Eendracht Termien 47
    
8K.FC.Zwarte Leeuw 34
volledig klassement